Opleidingsmogelijkheden:


Hoewel SketchUp een intuïtief programma is en schijnbaar eenvoudig lijkt aan te leren adviseren wij onze klanten, vooral om teleurstelling te voorkomen, toch gebruik te maken van één van de onderstaande trainingen.


De trainingen kunnen klassikaal worden gevolgd maar ook op basis van In-Company. De docent bezoekt dan het eigen bedrijf en verzorgt de training op Laptops met 17” beeldschermen. Tijdens de trainingen kunnen de deelnemers printen via het mobiele netwerk en worden de verrichtingen van de docent visueel ondersteund door het gebruik van een hoge resolutie beamer. Desgewenst kunnen de trainingen ook in de avonduren plaatsvinden.
SketchUp Essentieel 1


1. Overzicht

2. Cursus doelstellingen

3. Voorafgaande vaardigheden

4. Na afronding zult u in staat zijn om


• Overzicht:

SketchUp is een computer gebaseerd tekenprogramma. Dit programma stelt je in staat in een virtuele omgeving je eigen wereld, of onderdelen daarvan te ontwerpen of na te bouwen. SketchUp is ook een intuïtief programma, dit betekent dat de basisprincipes vrij eenvoudig zelf aan te leren zijn. Maar SketchUp biedt meer. SketchUp is vooral geliefd bij professionele ontwerpers en architecten die een eindproduct aan een  “opdrachtgever” willen presenteren. Visualisatie van het model in drie dimensies is dan welhaast essentieel voor het slagen van het ontwerp. SketchUp maakt visualisatie's (het samenspel van licht, kleur, ruimte en vorm) kinderlijk eenvoudig. In SketchUp kun je dan ook visualiseren met texturen en animatie's, de schaduw van de zon evalueren, landschappen creëren, en de tekening perfectioneren met de vele standaard componenten (bomen, mensen, auto’s). Vervolgens creëer je zeer snel en eenvoudig doorsneden van 3D modellen of wandel je zelfs door je eigen ontwerp heen.   TOP   NEXT   PREVIOUS• Cursus doelstellingen:

De cursus SketchUp Essentieel 1 is een uitstekende keuze om op eenvoudige wijze SketchUp te leren gebruiken. Deze cursus is bedoeld voor diegene die nog weinig of geen 3 Dimensionale tekenervaring hebben en zo snel mogelijk met SketchUp aan de slag willen. SketchUp maakt het mogelijk om op basis van het zo vertrouwde potlood en papier te schetsen binnen een referentiekader van waaruit de werkelijkheid kan worden geïnterpreteerd.   TOP   NEXT   PREVIOUS• Voorafgaande vaardigheden:

Voor deze cursus zijn geen specifieke eisen gesteld. Om deze cursus succesvol te kunnen afronden is het handig dat u reeds:

- muis vaardig / Windows vaardig bent

- op de hoogte bent van de wiskundige termen als: rechthoek, veelhoek, evenwijdig, loodrecht, etc.   TOP   NEXT   PREVIOUS• Na afronding van deze cursus, zult u in staat zijn om:


Te werken met onderstaande basisgereedschappen


  - indeling van het scherm

- tekenen van rechte lijnen                         - tekenen van vierkanten en rechthoeken

- trekken van cirkels                                  - maken van bogen

- verwijderen van lijnen                              - opmeten van objecten

- maken van hulplijnen                               - inkleuren van vlakken

- vlakken tot 3D objecten optrekken             - verplaatsen van objecten

- draaien van objecten                               - evenwijdige lijnen maken

- orbit, kantelen van aanzicht                      - pan, verschuiven van aanzicht

- schaduw en locatie instellen                      - stijlen toepassen

- doorsneden                                            - printen

- zoom, vergroten of verkleinen van aanzichten


Begrip van de lagenstructuur
   
- werken met de lagenstructuur
   - uitleg van de statusbalk


Begrip van de plakkerigheid van de geometrie.


Logische opbouw van componenten en groepen
   
- componenten maken


Google Warehouse en Google Earth
   
- importeren van foto als ondergrond
   - model of component  importeren uit het Google 3D Warehouse
   - model naar het Google 3D Warehouse exporteren
  TOP   PREVIOUS
SketchUp Essentieel 2


1. Overzicht

2. Cursus doelstellingen

3. Voorafgaande vaardigheden

4. Na afronding zult u in staat zijn om


• Overzicht:


• Cursus doelstellingen:


• Voorafgaande vaardigheden:


• Na afronding van deze cursus, zult u in staat zijn om:Deze informatie wordt momenteel gewijzigd

Vragen over de Essentieel 2 training, mail voor info.


SketchUp Geavanceerde vaardigheden


1. Overzicht

2. Cursus doelstellingen

3. Voorafgaande vaardigheden

4. Na afronding zult u in staat zijn om


• Overzicht:


• Cursus doelstellingen:


• Voorafgaande vaardigheden:


• Na afronding van deze cursus, zult u in staat zijn om:Deze informatie wordt momenteel gewijzigd

Vragen over de Geavanceerde vaardigheden training, mail voor info.


SketchUp Geografisch modelleren


1. Overzicht

2. Cursus doelstellingen

3. Voorafgaande vaardigheden

4. Na afronding zult u in staat zijn om


• Overzicht:


• Cursus doelstellingen:


• Voorafgaande vaardigheden:


• Na afronding van deze cursus, zult u in staat zijn om:Deze informatie wordt momenteel gewijzigd

Vragen over de geografisch modelleren training, mail voor info.


SketchUp Geavanceerd Landschap


1. Overzicht

2. Cursus doelstellingen

3. Voorafgaande vaardigheden

4. Na afronding zult u in staat zijn om


• Overzicht:


• Cursus doelstellingen:


• Voorafgaande vaardigheden:


• Na afronding van deze cursus, zult u in staat zijn om:Deze informatie wordt momenteel gewijzigd

Vragen over de Geavanceerd Landschap training, mail voor info.


SketchUp Workshops


1. Overzicht

2. Cursus doelstellingen

3. Voorafgaande vaardigheden

4. Na afronding zult u in staat zijn om


• Overzicht:


• Cursus doelstellingen:


• Voorafgaande vaardigheden:


• Na afronding van deze cursus, zult u in staat zijn om:Deze informatie wordt momenteel gewijzigd

Vragen over Workshops, mail voor info.
TOP DOCUMENT